Ulazak i boravak stranaca

Strani državljani ulaze i borave u Republici Srbiji, pod uslovima iz Zakona o strancima, sa važećom putnom ispravom u koju je uneta viza ili odobrenje boravka, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Ulazak u Republiku Srbiju biće odbijen strancu ako:

1) nema važeću putnu ispravu ili vizu, ukoliko je potrebna

2) nema dovoljna finansijska sredstva za izdržavanje za vreme boravka u Srbiji, za povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju, ili mu na drugi način nije obezbeđeno izdržavanje za vreme boravka u Srbiji

3) ne ispunjava uslove za tranzitni ulazak u treću državu

4) ima zabranu prelaska državne granice ili se vodi kao međunarodni prestupnik

5) nema potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom zaraznih bolesti

6) postoje razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana

7) postoji opravdana sumnja da boravak u Srbiji neće koristiti u nameravane svrhe

PRIJAVA BORAVKA STRANACA

Firme ili građani Srbije koji pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i građani Srbije kod kojih stranci dolaze u posetu, dužni su da lokalnoj Policijskoj stanici prijave boravak stranaca u roku od 24 časa od trenutka pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od dolaska stranca u posetu.

Ako stranac ne koristi smeštaj u zvaničnim smeštajnim objektima ili kod privatnih lica, dužan je da lokalnoj Policijskoj stanici prijavi boravak i promenu adrese u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta, odnosno od dana promene adrese. Boravište je mesto u kome stranac ima nameru da boravi duže od 24 časa.

Prijavljivanje boravka stranaca moguće je i elektronskom poštom.

INFO

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Bul. Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd
tel. ++381 (0)11 306-2000
www.mup.gov.rs
- Uprava Granične policije, tel. 311-8890
- Dežurna služba Policije, tel. 92